PAGINA OFICIALĂ

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 [11.04.2014] În legătură cu faptul că, la funcţia publică vacantă de auditor intern al Secţiei audit financiar al Direcţiei audit intern a MAI nu a fost declarat nici un învingător.
Anunțăm
„Termenul de depunere a dosarelor la funcţia publică vacantă de auditor intern al Secţiei audit financiar a Direcţiei audit intern se prelungeşte pînă la 23.04.2014”.

 [11.04.2014] „Învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern al Secţiei audit financiar a Direcţiei audit intern a MAI a fost declarată doamna Larisa Crudu”.

 [09.04.2014] Direcţia generală resurse umane organizează concurs cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei generale resurse umane, Direcţiei relaţii publice, Direcţiei generale juridice a MAI şi anume:
- consultant al Secţiei politici administrare personal a Direcţiei politici de administrare a Direcţiei generale resurse umane a MAI (1 funcţie);


- specialist principal al Serviciului relaţii publice al Direcţiei relaţii cu publicul a MAI (1 funcţie);


- consultant (pentru perioadă determinată) al Direcţiei acte interne, contracte şi contestaţii a Direcţiei generale juridice a MAI (1 funcţie);


- specialist superior al Serviciului evidenţă proiecte acte normative şi documentare a Direcţiei generale juridice (1 funcţie).

 [08.04.2014] „Proba interviu din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei audit intern a MAI se va desfăşura la 10 aprilie 2014, ora 10:00 în cadrul Direcţiei generale resurse umane a MAI br.73 (mun.Chişinău, bd. „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, 75).
La proba menţionată sînt admişi următorii candidaţi:
- auditor intern al Secţiei audit financiar al Direcţiei audit intern:
1. Goloşneanu Serghei
2. Crudu Larisa

 [03.04.2014] „Proba scrisă din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei audit intern a MAI se va desfăşura la 07 aprilie 2014, ora 10:00 în sala mică de şedinţe a Colegiului MAI (mun.Chişinău, bd. „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, 75).
La proba menţionată sînt admişi următorii candidaţi:
- auditor intern al Secţiei audit financiar al Direcţiei audit intern:
1. Goloşneanu Serghei
2. Crudu Larisa

[03.04.2014] În legătură cu faptul că, la funcţia publică vacantă de auditor intern al Serviciului audit de conformitate al Direcţiei audit intern a MAI a fost depus doar un singur dosar de participare la concurs, solicităm respectuos prelungirea termenului de depunere a dosarelor pînă la 15.04.2014

Auditor intern al Serviciului audit de conformitate (1 funcţie).

 

[25.03.2014] Învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Secţiei administrare şi politici de dezvoltare a Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare este declarat domnul Ursachi Vitalie. 

[19.03.2014] Proba interviu din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare a MAI se va desfăşura la 21 martie 2014, ora 10:00 în cadrul Direcţiei generale resurse umane a MAI br.73 (mun.Chişinău, bd. „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, 75).
La proba menţionată sînt admişi următorii candidaţi:
- specialist principal al Secţiei politici de dezvoltare a Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare a MAI:
1. Goian Elena
2. Busuioc Sergiu
4. Cuşcenco Diana
5. Ursachi Vitalie
6. Furculiţă Nicolae
7. Calugari Igor  

[14.03.2014]  Direcţia generală resurse umane organizează concurs cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei audit intern a MAI şi anume:
- auditor intern al Secţiei audit financiar (2 funcţie);
- auditor intern al Serviciului audit de conformitae (1 funcţie).

[14.03.2014] Proba scrisă din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare a MAI se va desfăşura la 18 martie 2014, ora 10:00 în sala mică de şedinţe a Colegiului MAI (mun.Chişinău, bd. „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, 75).
La proba menţionată sînt admişi următorii candidaţi:
- specialist principal al Secţiei politici de dezvoltare a Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare a MAI:
1. Goian Elena
2. Busuioc Sergiu
3. Galan Sergiu
4. Cuşcenco Diana
5. Ursachi Vitalie
6. Furculiţă Nicolae
7. Calugari Igor

[14.03.2014] Lista candidaţilor învingători ai concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:
- specialist superior al Direcţiei contabilitate, finanţe şi executări bugetare a MAI:
1. Banceanu Olga.
- specialist superior al Secţiei comunicare din cadrul Direcţiei relaţii publice a MAI:
1. Boboc Alexandr. 

[12.03.2014] Proba interviu din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei generale economie şi finanţe şi Direcţiei relaţii publice ale MAI se va desfăşura la 13 martie 2014, ora 15:00 în cadrul Direcţiei generale resurse umane a MAI biroul nr.73 (mun.Chişinău, bd. „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, 75).
La proba menţionată sînt admişi următorii candidaţi:
- specialist superior al Direcţiei contabilitate, finanţe şi executări bugetare a DGEF a MAI:
1. Banceanu Olga
- specialist superior al Secţiei comunicare din cadrul Direcţiei relaţii publice a MAI:
1. Boboc Alexandr
2. Polivoi Anastasia
3. Butcu Dumitru
4. Pruneanu Doina
 

[11.03.2014] Proba scrisă din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei generale economie şi finanţe şi Direcţiei relaţii publice ale MAI se va desfăşura la 12 martie 2014, ora 10:00 în sala mică de şedinţe a Colegiului MAI (mun.Chişinău, bd. „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, 75).
La proba menţionată sînt admişi următorii candidaţi:
- specialist superior al Direcţiei contabilitate, finanţe şi executări bugetare a DGEF a MAI:
1. Cotea Vlada
2. Banceanu Olga
- specialist superior al Secţiei comunicare din cadrul Direcţiei relaţii publice a MAI:
1. Butcu Dumitru
2. Boboc Alexandr
3. Pruneanu Doina
4. Polivoi Anastasia.
 

[24.02.2014] Direcţia generală resurse umane organizează concurs cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare a MAI.

SPECIALIST PRINCIPAL AL SECŢIEI POLITICI DE DEZVOLTARE AL DIRECŢIEI ADMINISTRARE ŞI POLITICI DE DEZVOLTARE A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs 12.03.2014

Persoane de contact: Luminiţa Cebîrciu tel: 022-255-451
Tatiana Calancea tel: 022-255-825

[20.02.2014] Direcţia generală resurse umane organizează concurs cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul

Direcţiei generale economie şi finanţe:
Direcţiei relaţii cu publicul a MAI şi anume:
- specialist superior al Direcţiei contabilitate, finanţe şi executări bugetare din cadrul a Direcţiei generale economie şi finanţe a MAI (1 funcţie);
- specialist superior al Secţiei comunicare a Direcţiei relaţii cu publicul (1 funcţie);

[24.01.2014] În temeiul deciziei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din 24.01.2014
Învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef-adjunct direcţie, şef al Secţiei administrare şi politici de dezvoltare a Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare este declarat domnul Strătilă Valeriu”.

[23.01.2014] Direcţia generală resurse umane organizează concurs cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Biroului migraţie şi azil şi Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare ale MAI.
„Proba interviu din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Biroului migraţie şi azil şi Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare se va desfăşura pe data 24 ianuarie 2014, ora 09:30 în cadrul Direcţiei generale resurse umane a MAI bir.69 (bd. „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, 75).
La proba menţionată sînt admişi următorii candidaţi:
- şef-adjunct direcţie, şef al secţiei administrare şi politici de dezvoltare a Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare :
1. Strătilă Valeriu
2. Calugari Igor

 [21.01.2014] Direcţia generală resurse umane organizează concurs cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Biroului migraţie şi azil şi Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare ale MAI.
Proba scrisă din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Biroului migraţie şi azil şi Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare se va desfăşura pe data 22 ianuarie 2014, ora 10:00 în sala mică de şedinţe a Colegiului MAI (bd. „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, 75).
La proba menţionată sînt admişi următorii candidaţi:
- şef-adjunct direcţie, şef al secţiei administrare şi politici de dezvoltare a Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare :
1. Strătilă Valeriu
2. Calugari Igor
- specialist superior al Secţiei dezvoltare informaţională gestionare date şi analiza riscurilor a Direcţiei politici şi legislaţie a Biroului migraţie şi azil:
1. Cujba Anastasia
2. Borozan Lilia
3. Gandrabura Mihail
4. Prisacari Vladlena

[18.01.2014] În temeiul deciziei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din 18.01.2014.
Lista candidaţilor învingători ai concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:
- specialist al Secţiei management control şi planificare a Direcţiei politici şi legislaţie a Biroului migraţie şi azil:
1. Nacu Cristina.
- specialist principal al Secţiei dezvoltare informaţională gestionare date şi analiza riscurilor a Direcţiei politici şi legislaţie a Biroului migraţie şi azil:
1. Certan Valeri.
- specialist superior al Secţiei dezvoltare informaţională gestionare date şi analiza riscurilor a Direcţiei politici şi legislaţie a Biroului migraţie şi azil:
1. Şaganovschi Veronica.
- specialist al Secţiei şedere străini şi repatriere a Direcţiei imigrări a Biroului migraţie şi azil:
1. Anghel Angela.

[16.01.2014] Direcţia generală resurse umane organizează concurs cu privire la ocuparea funcţiilor vacante prin concurs din cadrul Biroului migraţie şi azil al MAI.
„Proba interviu din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Biroului migraţie şi azil se va desfăşura pe data 18 ianuarie 2014, ora 10:00 în cadrul Direcţiei generale resurse umane a MAI bir.69 (bd. „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, 75).
La proba menţionată sînt admişi următorii candidaţi:
- specialist al Secţiei management control şi planificare a Direcţiei politici şi legislaţie a Biroului migraţie şi azil:
1. Nacu Cristina.
- specialist principal al Secţiei dezvoltare informaţională gestionare date şi analiza riscurilor a Direcţiei politici şi legislaţie a Biroului migraţie şi azil:
1. Şaganovschi Veronica
2. Certan Valeri.
- specialist superior al Secţiei dezvoltare informaţională gestionare date şi analiza riscurilor a Direcţiei politici şi legislaţie a Biroului migraţie şi azil:
1. Badan Milea
2. Şaganovschi Veronica.
- specialist al Secţiei şedere străini şi repatriere a Direcţiei imigrări a Biroului migraţie şi azil:
1. Oprea Veronica
2. Goraş Vitalie
3. Anghel Angela.

[13.01.2014] Direcţia generală resurse umane organizează concurs cu privire la ocuparea funcţiilor vacante prin concurs din cadrul Biroului migraţie şi azil al MAI.
Proba scrisă din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Biroului migraţie şi azil se va desfăşura pe data 15 ianuarie 2014, ora 10:00 în sala mică de şedinţe a Colegiului MAI (bd. „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, 75).
La proba menţionată sînt admişi următorii candidaţi:
- specialist superior al Secţiei politici, legislaţie şi management proiecte a Direcţiei politici şi legislaţie a Biroului migraţie şi azil:
1. Buliga Angela
2. Munteanu Nicolae
3. Nicolenco Andrei
4. Vremeş Dinu

- specialist al Secţiei management control şi planificare a Direcţiei politici şi legislaţie a Biroului migraţie şi azil:
1. Munteanu Nicolae
2. Oprea Veronica
3. Nacu Cristina

- specialist principal al Secţiei dezvoltare informaţională gestionare date şi analiza riscurilor a Direcţiei politici şi legislaţie a Biroului migraţie şi azil:
1. Şaganovschi Veronica
2. Certan Valeriu
3. Grama Andrei

- specialist superior al Secţiei dezvoltare informaţională gestionare date şi analiza riscurilor a Direcţiei politici şi legislaţie a Biroului migraţie şi azil:
1. Badan Milea
2. Şaganovschi Veronica
3. Gheorghiiciuc Serghei

- specialist al Secţiei şedere străini şi repatriere a Direcţiei imigrări a Biroului migraţie şi azil:
1. Berzan Denis
2. Munteanu Nicolae
3. Goraş Vitalie
4. Oprea Veronica
5. Rusnac Iulia
6. Andreev Ana
7. Anghel Angela
8. Scorţescu Cristina

[03.01.2014] Direcţia generală resurse umane organizează concurs cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs

-specialist superior al Secţiei dezvoltare informaţională gestionare date şi analiza riscurilor a Direcţiei politici şi legislaţie a Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament);

-şef adjunct direcţie, şef al Secţiei politici de dezvoltare a Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare;

[24.12.2013] Direcţia generală resurse umane organizează concurs cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Biroului migraţie şi azil:

- specialist superior al Secţiei politici, legislaţie şi management proiecte a Direcţiei politici şi legislaţie a Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament);
- specialist al Secţiei management control şi planificare a Direcţiei politici şi legislaţie a Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament);
- specialist principal al Secţiei dezvoltare informaţională gestionare date şi analiza riscurilor a Direcţiei politici şi legislaţie a Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament);
- specialist superior al Secţiei dezvoltare informaţională gestionare date şi analiza riscurilor a Direcţiei politici şi legislaţie a Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament);
- specialist al Secţiei şedere străini şi repatriere a Direcţiei imigrări a Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament).
 

[19.12.2013] În temeiul deciziei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din 19.12.2013:
Lista candidaţilor învingători al concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

- consultant superior al Direcţiei analiză şi planificare strategică a Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor (1 funcţie):
1.Danila Victoria.
- consultant al Secţiei politici de administrare internă, dezvoltare şi integrare europeană al Direcţiei elaborare şi coordonare a politicilor a Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor (2 funcţii):
1. Dănuţă Alexandru
2. Bodrug Marin
- specialist principal al Secţiei politici de ordine şi securitate a Direcţiei elaborare şi coordonare a politicilor a Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor (1 funcţie):
1. Aramă Igor
- specialist superior al Serviciului regim şi comunicări secrete al Direcţiei documentare:
1. Cebotari Anton
- specialist principal al Secţiei elaborare şi dezvoltare politici de integrare europeană a Direcţiei coordonare şi dezvoltare politici de integrare europeană a Direcţiei generale relaţii internaţionale şi integrare europeană.
1. Doncă Gheorghe
 

[17.12.13] Direcţia generală resurse umane organizează concurs cu privire la ocuparea funcţiilor vacante prin concurs din cadrul DGAMEP, DGRIIE şi Direcţia documentare ale MAI.

Proba interviu din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, Direcţia generală relaţii internaţionale şi integrare europeană şi Direcţia documentare ale MAI se va desfăşura pe data 19 decembrie 2013, ora 14:00 în sala mică de şedinţe a Colegiului MAI (bd. „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, 75).
La proba menţionată sînt admişi următorii candidaţi:
- consultant superior al Direcţiei analiză şi planificare strategică a Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor (1 funcţie):
1. Danila Victoria
2. Plotnic Cristina
3. Gorea Victoria

- consultant al Secţiei politici de administrare internă, dezvoltare şi integrare europeană al Direcţiei elaborare şi coordonare a politicilor a Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor (2 funcţii):
1. Cerneţchi Valeria
2. Plotnic Cristina
3. Dănuţă Alexandru
4 Vremeş Dinu
5. Bodrug Marin
6. Seracuţa Alexandrina
7. Gorea Victoria

- specialist principal al Secţiei politici de ordine şi securitate a Direcţiei elaborare şi coordonare a politicilor a Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor (1 funcţie):
1. Aramă Igor
2. Eremeia Andrei
3. Dănuţă Alexandru

- şef adjunct direcţie, şef al Serviciului petiţii şi audienţă al Direcţiei documentare:
1. Nicula Liudmila

- specialist superior al Serviciului regim şi comunicări secrete al Direcţiei documentare:
1. Rotaru Tatiana
2. Dogotari Eugenia
3. Cebotari Anton
4. Negru Elena

- specialist principal al Secţiei elaborare şi dezvoltare politici de integrare europeană a Direcţiei coordonare şi dezvoltare politici de integrare europeană a Direcţiei generale relaţii internaţionale şi integrare europeană.
1. Doncă Gheorghe

[14.12.13] Direcţia generală resurse umane organizează concurs cu privire la ocuparea funcţiilor vacante prin concurs din cadrul DGAMEP, DGRIIE şi Direcţia documentare ale MAI.

„Proba scrisă din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, Direcţia generală relaţii internaţionale şi integrare europeană şi Direcţia documentare ale MAI se va desfăşura pe data 16 decembrie 2013, ora 10:00 în sala mică de şedinţe a Colegiului MAI (bd. „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, 75).

La proba menţionată sînt admişi următorii candidaţi:
- consultant superior al Direcţiei analiză şi planificare strategică a Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor (1 funcţie):
1. Danila Victoria
2. Plotnic Cristina
3. Gorea Victoria
4. Eremeia Andrei
5. Grigoraş Ecaterina

- consultant al Secţiei politici de administrare internă, dezvoltare şi integrare europeană al Direcţiei elaborare şi coordonare a politicilor a Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor (2 funcţii):
1. Bodrug Marin
2. Seracuţa Alexandrina
3. Juravschi Vadim
4. Vremeş Dinu
5. Plotnic Cristina
6. Solomiţchi Veronica
7. Gorea Victoria
8. Cerneţchi Valeria
9. Ceban Mihaela
10. Sorici Nicolae
11.Dănuţă Alexandru

- specialist principal al Secţiei politici de ordine şi securitate a Direcţiei elaborare şi coordonare a politicilor a Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor (1 funcţie):
1. Aramă Igor
2. Eremeia Andrei
3. Poslavschi Doina
4. Dănuţă Alexandru

- şef adjunct direcţie, şef al Serviciului petiţii şi audienţă al Direcţiei documentare:
1. Buciucci Andrei
2. Nicula Liudmila

- specialist superior al Serviciului regim şi comunicări secrete al Direcţiei documentare:
1. Ciobanu Alina
2. Rotaru Tatiana
3. Dogotari Eugenia
4. Cebotari Anton
5. Negru Elena

- specialist principal al Secţiei elaborare şi dezvoltare politici de integrare europeană a Direcţiei coordonare şi dezvoltare politici de integrare europeană a Direcţiei generale relaţii internaţionale şi integrare europeană.
1. Solomiţchi Veronica
2. MunteanOlga
3. Şoric Onorina
4. Ceban Cristina
5. Ceban Mihaela
6. Doncă Gheorghe

[12.12.13] Direcţia generală resurse umane organizează concurs cu privire la ocuparea funcţiilor vacante prin concurs din cadrul DGAMEP şi DRP a MAI.

Proba „interviul” din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei audit intern MAI (auditor intern al Secţiei audit) se va desfăşura pe data 14 decembrie 2013, ora 10:00 în biroul nr.69 al Direcţiei generale resurse umane (bul. „Ştefan cel Mare”, 75).
La proba menţionată este admisă candidata Şaganovschi Valentina

[28.11.2013] Direcţia generală resurse umane organizează concursul cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs:

 
Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs pînă la 12.12.2013.
Datele persoanei de contact: Cebîrciu Luminiţa tel. (022) 255-451
 

[27.11.2013] Direcţia generală resurse umane organizează concursul cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs:

 
Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs pînă la 11.12.2013.
Datele persoanei de contact: Cebîrciu Luminiţa tel. (022) 255-451
 
[27.11.2013] Direcţia generală resurse umane organizează concursul cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs:
 
Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs pînă la 11.12.2013.
Datele persoanei de contact: Cebîrciu Luminiţa tel. (022) 255-451
 
[27.11.2013] Lista candidaţilor invingători ai concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:
-specialist superior al Secţiei comunicare a Direcţiei relaţii cu pubilicul:
1. Melnic Alina
-consultant superior al Secţiei politici de ordine şi securitate a Direcţiei elaborare şi coordonare a politicilor a Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor a MAI: 
1. Ungureanu Ivan

[22.11.2013] Proba „interviul” din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul DGAMEP şi DRP a MAI 

-Consultant superior al Secţiei politici de ordine şi securitate publică Direcţiei elaborare şi coordonare a politicilor a DGAMEP a MAI,

-Specialist superior al Secţiei comunicare a Direcţiei relaţii cu publicul a MAI

Se va desfăşura pe data 25 noiembrie 2013, ora 10:00 în biroul nr.69 al Direcţiei generale resurse umane (bul. „Ştefan cel Mare”, 75).
La proba menţionată sînt admişi următorii candidaţi:
- consultant superior al Secţiei politici de ordine şi securitate publică Direcţiei elaborare şi coordonare a politicilor a DGAMEP a MAI:
1. Bodrug Marin
2. Ungurean Ivan
3. Dănuţă Alexandru
4.Ciobanu Alina

- specialist superior al Secţiei comunicare a Direcţiei relaţii cu publicul a MAI:
1. Merlici Alina

[19.11.2013] Direcţia generală resurse umane organizează concursul cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul DGAMEP şi DRP a MAI

„Proba scrisă din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul DGAMEP şi DRP a MAI

-consultant superior al Secţiei politici de ordine şi securitate publică Direcţiei elaborare şi coordonare a politicilor a DGAMEP a MAI,

-specialist superior al Secţiei comunicare a Direcţiei relaţii cu publicul a MAI

Proba se va desfăşura pe data 21 noiembrie 2013, ora 14:00 în sala mică de şedinţe a Colegiului MAI (bul. „Ştefan cel Mare”, 75).

La proba menţionată sînt admişi următorii candidaţi:
-consultant superior al Secţiei politici de ordine şi securitate publică Direcţiei elaborare şi coordonare a politicilor a DGAMEP a MAI:
1. Bodrug Marin
2. Ungurean Ivan
3. Dănuţă Alexandru
4. Ciobanu Alina

-specialist superior al Secţiei comunicare a Direcţiei relaţii cu publicul a MAI:
1. Merlici Alina
2.Muntaenu Tatiana

[07.11.2013] Direcţia generală resurse umane organizează concursul cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare a MAI.

„Învingătorii” concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul MAI se consideră:

Caţac Anastasia la funcţia de specialist superior al Secţiei politici de dezvoltare a Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare a MAI;

Matcovschi Taisia la funcţia de specialist al Secţiei politici de dezvoltare a Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare a MAI.

[06.11.2013] Direcţia generală resurse umane organizează concursul cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare a MAI.

Proba ,,interviul” a concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare a MAI, se va desfăşura la data de 07 noiembrie 2013, ora 14:00 în sala mică de şedinţe a Colegiului MAI (bd. „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, 75).

La interviu sunt admişi următorii candidaţi:

Minciuna Nicolai;
Merlici Alina;
Matcovschi Taisia;
Nicoara Mariana;
Caţac Anastasia.

[06.11.2013] Direcţia generală resurse umane organizează concursul cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei monitorizare şi evaluare a politicilor a DGAM şi EP a MAI.

„Învingătorii” concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul MAI se consideră:

Iuncu Tatiana la funcţia de consultant al Secţiei evaluare a politicilor a Direcţiei monitorizare şi evaluare a politicilor a DGAM şi EP a MAI;
Caraja Elena la funcţia de consultant al Secţiei evaluare a politicilor a Direcţiei monitorizare şi evaluare a politicilor a DGAM şi EP a MAI;

[05.11.2013] Direcţiei Audit Intern a Ministerul Afacerilor Interne mun. Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 75

Anunţă concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

 Auditor intern (4 funcţii), inclusiv:
-auditor intern al Secţiei audit financiar (3 funcţii),
-auditor intern al Serviciului audit de conformitate (1 funcţie).

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs pînă la 05.12.2013;

Date de contact:
Persoană de contact Oleg Alexa, tel. (022) 255-008;
Secretarul comisiei Ghelbet Liliana, tel. (022) 255-365.

[04.11.2013] Direcţia generală resurse umane organizează concursul cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei generale administrare şi politici de dezvoltare a MAI.

Proba scrisă din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare (specialist şi specialist superior al Secţiei politici de dezvolotare) se va desfăşura pe data de 06 noiembrie 2013, ora 14.00 în sala mică de şedinţe a Colegiului MAI (bd. „Ştefan cel Mare”, 75).

La proba menţionată sunt aşteptaţi următorii candidaţi:

1 .Nicoară Mariana
2. Matcovshi Taisia
3. Merlici Alina
4. Caţac Anastasia
5. Minciuna Nicolai

[04.11.2013] Direcţia generală resurse umane organizează concursul cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor.

Proba ,,interviul” a concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor se va desfăşura la data de 06 noiembrie 2013, ora 10:00 în sala mică de şedinţe a Colegiului MAI (bd. „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, 75).

La interviu sunt admişi următorii candidaţi:

Petica Andrei;
Guma Viorel;
Caraja Elena;
Iuncu Tatiana;
Plotnic Cristina.

[31.10.2013] Direcţia generală resurse umane organizează concursul cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs:

-consultant al Secţiei Evaluare a Politicilor al Direcţiei Monitorizare şi evaluare a politicilor DGAM şi EP a MAI

,,Proba scrisă din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul DGAM şi EP a MAI, se va desfăşura pe data de 04 noiembrie 2013, ora 10.00 în sala mică de şedinţe a Colegiului MAI (bd. „Ştefan cel Mare”, 75).”

La proba menţionată sunt aşteptaţi următorii candidaţi:

Guma Viorel;
Cuciuc Iurie;
Petica Andrei;
Plotnic Cristina;
Caraja Elena;
Iuncu Tatiana;
Gradinaru Sabina.
Bodrug Marin

Persoana de contact: Liliana Ghelbet, tel.: (022) 255-365.

[29.10.2013] Direcţia generală analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor a Ministerului Afacerilor Interne, anunţă concursul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante:

- consultant superior al Secţiei politici de ordine şi securitate publică a Direcţiei elaborare şi coordonare a politicilor a Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor (1 funcţie).
Data limită pînă la care pot fi depuse dosarele de concurs -18 noiembrie 2013   

Persoana de contact: Oleg Graur, tel: (022) 255-120, Liliana Ghelbet, tel.: (022) 255-365.

[29.10.2013] Direcţia generală resurse umane organizează concursul cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante:

- specialist superior al Secţiei comuninicare a Direcţiei relaţii cu publicul a MAI (1fucnţie).

Data limită până la care pot fi depuse dosarele de concurs - 11 noiembrie 2013.

Persoana de contact: Liliana Ghelbet, tel: (022) 255-365 (secretar al Comisiei de concurs).

[24.10.2013] „Învingătorii” concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul MAI se consideră:

Zamşa Daniela la funcţia de specialist al Secţiei politici, legislaţie şi management proiecte al Direcţiei politici şi legislaţie al Biroului migraţie şi azil;
Ghervas Ana la funcţia de specialist al Secţiei şedere străini şi repatriere al Direcţiei imigrări al Biroului mugraţie şi azil;
Lefter Cristina la funcţia de specialist al Secţiei şedere străini şi repatriere al Direcţiei imigrări al Biroului mugraţie şi azil;
Busuioc Tatiana la funcţia de specialist superior al Secţiei protecţie internaţională şi proceduri de azil a Biroului migraţie şi azil a MAI.

[22.10.2013] „Învingătorii” concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul MAI se consideră:

Sîrbu Eduard la funcţia de consultant al Direcţiei acte interne, contracte şi contestaţii a DGJ a MAI.

[22.10.2013] Proba ,,interviul” a concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Biroului migraţie şi azil se va desfăşura la data de 23 octombrie 2013, ora 14:00 în sala mică de şedinţe a Colegiului MAI (bd. „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, 75). La interviu sunt admişi următorii candidaţi:

Zamşa Daniela;
Baltag Evghenii;
Danelciuc Alexandr;
Munteanu Nicolae;
Busuioc Tatiana;

Ghervas Anna;
Tomuz Maria;
Dimitriu Viorica;
Chiroşca Tamara;
Eremeia Andrei;
Lefter Cristina;
Anghel Angela.

 

[18.10.2013] Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare a MAI anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

- specialist superior al Secţiei politici de dezvoltare a Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare a MAI - (1 funcţii);

- specialist al Secţiei politici de dezvoltare a Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare a MAI - (1 funcţii).

Data limită până la care pot fi depuse dosarele de concurs - 04 noiembrie 2013.

Persoana de contact: Liliana Ghelbet, tel: (022) 255-365 (secretar al Comisiei de concurs).

[18.10.2013] Proba ,,interviul” a concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei generale juridice se va desfăşura la data de 22 octombrie 2013, ora 10:00 în sala mică de şedinţe a Colegiului MAI (bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt”, 75). La interviu sunt admişi următorii candidaţi:

Sîrbu Eduard;
Begal Vasile 

[18.10.2013] Proba scrisă din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul BMA a MAI, se va desfăşura pe data de 21 octombrie 2013, ora 09.00 în sala mică de şedinţe a Colegiului MAI (bd. „Ştefan cel Mare”, 75).” La proba menţionată sunt aşteptaţi următorii candidaţi:

Danelciuc Alexandr;                                           Zamşa Daniela;
Dimitriu Viorica                                                  Vacarciuc Mariana;
Rîciu Gheorghe                                                  Baltag Evghenii;
Vremeş Dinu;                                                    Munteanu Nicolae;
Eremeia Andrei;                                                 Ul Islam Diana;
Teleuţa Elena;                                                   ChervasAnna;
Vansovici Anastasia;                                          Busuioc Tatiana;
Tomuz Maria;                                                    Chiroşca Tamara;
Lefter Cristina;                                                  Puiu Igor;
Anghel Angela;                                                  Plotnic Cristina;
Sîrghi Natalia;                                                    Iarmaliuc Petru;                                                                                                                 Graur Cristina;                                                   Iosipoi Natalia.

[17.10.2013]Proba scrisă din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul DGJ a MAI (consultant al Direcţiei acte interne, contracte şi contestaţii, perioada determinată) a Direcţiei generale juridice se va desfăşura pe data de 18 octombrie 2013, ora 09.00 în sala mică de şedinţe a Colegiului MAI (bd. „Ştefan cel Mare”, 75).” La proba menţionată sunt aşteptaţi următorii candidaţi:

 1.Sîrbu Eduard
2. Begal Vasile
3.Teleuţa Elena
4.Mucan Irina

 

[09.10.2013] Direcţia generală analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor a MAI anunţă concurs pentru ocuparea următoarei funcţii publice vacante:

- consultant al Secţiei evaluare a politicilor a Direcţiei monitorizare şi evaluare a politicilor a Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor a MAI - (2 funcţii).

Data limită până la care pot fi depuse dosarele de concurs - 30 octombrie 2013.

Persoane de contact: Liliana Ghelbet, tel: (022) 255-365 (secretar al Comisiei de concurs); Iurie Olaru, tel.(022) 255-708.

 

[07.10.2013] Învingătorii concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul MAI se consideră:

1. Ursu Tatiana la funcţia de consultant superior a Direcţiei acte interne, contracte şi contestaţii din cadrul Direcţiei generale juridice a MAI;

2. Botezatu Ion la funcţia de consultant al Direcţiei elaborare şi avizare, acte normative din cadrul Direcţiei generale juridice (perioada determinată) a MAI;

3. Cozari Dorina la funcţia de consultant superior al Direcţiei elaborare şi avizare acte normative din cadrul Direcţiei generale juridice (perioada determinată) a MAI;

4. Golban Marina la funcţia de specialist superior al Direcţiei monitoring financiar a Direcţiei generale economie şi finanţe a MAI;

5. Goncearuc Serghei la funcţia de specialist principal al Direcţiei politici, planificare şi rapoarte financiare a Direcţiei generale economie şi finanţe a MAI.

 

[04.10.2013] Proba ,,interviul” a concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul Direcţiei generale economie şi finanţe şi Direcţiei generale juridice a MAI, se va desfăşura la data de 07 octombrie 2013, ora 10.00 în sala mică de şedinţe a Colegiului MAI (bd. Ştefan cel Mare, 75).
La interviu sunt admişi următorii candidaţi:
Antosciuc Svetlana;
Golban Marina;
Goncearuc Serghei;
Rotari Ruslan;
Sîrbu Eduard;
Ursu Tatiana;
Oprea Constanţa;
Botezatu Ion;
Uşurelu Victor;
Cozari Dorina.

 

[01.10.2013] Proba scrisă din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul DGJ a MAI (consultant superior, consultant pentru perioada determinată a Direcţiei elaborare şi avizare acte normative şi consultant superior a Direcţiei acte interne, contracte şi contestaţii) se va desfăşura pe data de 04 octombrie 2013, ora 10:00 în sala mică de şedinţe a Colegiului MAI (bd. Ştefan cel Mare, 75). La proba menţionată sunt aşteptaţi următorii candidaţi:
1. Ursu Tatiana
2. Sîrbu Eduard
3.Oprea Constanţa
4.Ciobanu Serghei
5.Begal Vasile
6.Botezatu Ion
7.Uşurelu Victor
8.Cozari Dorina 

 

[01.10.2013] Proba scrisă din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs din cadrul DGEF a MAI (specialist principal al Direcţiei politici, planificare şi rapoarte financiare şi specialist superior al Direcţiei monitoring financiar) se va desfăşura pe data de 03 octombrie 2013, ora 10:00 în sala mică de şedinţe a Colegiului MAI (bd. Ştefan cel Mare, 75). La proba menţionată sunt aşteptaţi următorii candidaţi:
1. Golban Marina
2. Antosciuc Svetlana
3.Goncearuc Serghei
4.Rotari Ruslan
5.Moroşan Dmitrii
6.Voloşin Alexandru 

 

[01.10.2013] Direcţia generală juridică a MAI anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

Consultant (pentru perioadă determinată) a Direcţiei acte interne, contracte şi contestaţii din cadrul Direcţiei generale juridice;

Data limită până la care pot fi depuse dosarele de concurs - 16 octombrie 2013.

Persoană de contact: Liliana Ghelbet, tel: (022) 255-365 (secretar al Comisiei de concurs).

 

 

[25.09.2013] Biroul migraţie şi azil al MAI anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

- specialist superior al Secţiei politici, legislaţie şi management proiecte al direcţiei politici şi legislaţie al Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) a MAI;

- specialist al Secţiei politici, legislaţie şi management proiecte al Direcţiei poliţici şi legislaţie al Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) a MAI;

- specialist al Secţiei management control şi planificare al Direcţiei politici şi legislaţie al BMA a MAI (2 funcţii);

- specialist al Secţiei şedere străini şi repatriere al Direcţiei imigrări al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) - (2 funcţii);

- specialist superior al Secţiei protecţie internaţională şi proceduri de azil a Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament);

- administrator principal sisteme informaţionale al Secţiei dezvoltare informaţională gestionare date şi analiza riscurilor al Direcţiei poliţici şi legislaţie BMA MAI (PDTAFAP);

- inginer al secţiei dezvoltare informaţională gestionare date şi analiza riscurilor al Direcţiei poliţici şi legislaţie BMA MAI (PDTAFAP).

Data limită până la care pot fi depuse dosarele de concurs - 10 octombrie 2013.

Persoane de contact: Liliana Ghelbet, tel: (022) 255-365 (secretar al Comisiei de concurs); Livia Punga, tel.(022) 265-617.

 

Arhivă Ştiri

Sinteză operativă

Transparenţa decizională

 

Centrul pentru Reforma MAI  

Legislaţia Republicii Moldova

Indrumar

Privind accesarea on-line a Legislaţiei
Uniunii Europene

Implementarea Convenţiei ONU

pentru combaterea torturii