PAGINA OFICIALĂ

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA

Hotărîrea Guvernului nr.508 din 11 mai 2006 “Pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată şi a tarifelor la acestea, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne” se modifică şi se completează după cum urmează: se completează în final cu compartimentul “Biroul migraţie şi azil”, cu următorul cuprins:

Nr.
Denumirea serviciului prestat

 

Tariful,lei

 

1. Examinarea cererii privind acordarea dreptului de şedere provizorie în termen de 5 zile calendaristice      159
2. Examinarea cererii privind prelungirea dreptului de şedere provizorie în termen de 5 zile calendaristice
     168
3. Examinarea cererii privind reîntregirea familiei
     88
4. Examinarea cererii privind eliberarea confirmării de repatriere sau a duplicatului în termenul stabilit      54
5. Examinarea cererii persoanei fizice/juridice privind invitarea unui străin în Republica Moldova în termen de 10 zile lucrătoare      36
6. Examinarea cererii persoanei fizice/juridice privind invitarea unui străin în Republica Moldova în termen de 5 zile lucrătoare      47
7. Examinarea cererii persoanei fizice/juridice privind invitarea unui străin în Republica Moldova în termen de 3 zile lucrătoare      63
8. Efectuarea modificărilor în dosarul străinului ca urmare a schimbării documentului de trecere a frontierei de stat      45
9. Efectuarea modificărilor în dosarul străinului ca urmare a schimbărilor domiciliului străinului
     45
10. Efectuarea modificărilor în dosarul străinului ca urmare a transferului la o altă instituţie de învăţămînt      26
11. Solicitarea unui act, informaţii
     8
    Tariful (dolari SUA)
12. Prelungirea vizei de scurtă şedere (pentru fiecare lună)
     10
13. Prelungirea vizei în termen de o zi      20
14. Prelungirea vizei în termen de trei zile      10
15. Prelungirea vizei în termen de cinci zile       5

 
Note:
1. * Tarifele la serviciile medicale sînt stabilite conform Catalogului unificat pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr.76 din 12 martie 2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.46-49, art.112);
se completează cu nota 2 cu următorul cuprins:
„2. ** Tarifele se achită în lei moldoveneşti la cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei.”.
 

 

Adresa juridică:

mun. Chişinău, bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 124

Arhivă Ştiri

Sinteză operativă

Transparenţa decizională

Suport Bugetar

Legislaţia Republicii Moldova

Indrumar

Privind accesarea on-line a Legislaţiei
Uniunii Europene

Implementarea Convenţiei ONU

pentru combaterea torturii