PAGINA OFICIALĂ

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA

Declaraţie la politie

Formular de declaraţie

 

Sondaj


Spitalul este o instituţie medico-sanitară în cadrul MAI. În perioada anilor 1964 -1988 a fost dislocat în clădirea de pe str. Puşkin nr. 11 şi dispunea în acel moment de 20 paturi. Sediul actual al Spitalului cu o capacitate de 160 de paturi a fost dat în exploatare la 5 februarie 1988, sub conducerea primului şef al Spitalului, colonelul Iurie Bogatîi.

Actualmente, Spitalul din cadrul Serviciului medical al MAI este o instituţie medico-sanitară modernă, de serviciile căruia beneficiază, în primul rând, colaboratorii MAI, persoanele asigurate în baza contractelor de prestare a serviciilor medicale, încheiate cu CNAM sau cu alte companii de asigurare, precum şi cei car solicită servicii contra plată.

Din anul 2010 instituţia este condusă de Anatolie Bulgac, doctor în medicină. Graţie activităţii sârguincioase a conducerii Spitalului militar şi a întregului colectiv, instituţia a fost acreditat la 1 octombrie 2011 de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate. Acest fapt confirmă calitatea înaltă a serviciilor medicale prestate, inclusiv asigurarea unor condiţii de spitalizare (cazare, alimentare cu respectare normelor igienice) la un nivel corespunzător.

În prezent, în cadrul instituţiei activează secţii şi servicii specializate în boli interne, cardiologie, pulmonologie, neurologie, chirurgie, inclusiv neurochirurgie, ORL cu chirurgie plastică, urologie şi ginecologie, diagnostic funcţional şi imagistică, fizioterapie şi recuperare cu factori fizici, medicină alternativă şi complementară, terapie cu oxigen hiperbaric.Spitalul militar dispune de laborator clinic de performanţă, laborator de biologie moleculară, bloc de operaţii şi, bineînţeles, secţie de reanimare, terapie intensivă şi anesteziologie, farmacie, cabinet stomatologic, bloc alimentar şi servicii auxiliare.

Obiectivul prioritar al administraţiei Spitalului este de a implementa o strategie eficientă de dezvoltare şi propune un management organizaţional performant, conturarea principiilor de bază şi a misiunii fundamentale a activităţii instituţiei: calitatea, controlul costurilor, accesibilitatea serviciilor, satisfacerea necesităţilor şi doleanţelor pacienţilor.

Instituţia este dotată cu un sistem informaţional medical integrat ce permite evidenţa pacienţilor trataţi, o analiză amplă a activităţii instituţiei pe întreg spectru de indicatori prevăzuţi de actele normative în vigoare.

Din numărul total de medici, care activează în cadrul Spitalului - 79% posedă categorie de calificare, din ei 5,7% deţin titlu ştiinţific, iar 61% cu categorie superioară de calificare.

Instituţia este finanţată din contul bugetului MAI şi din veniturile proprii, obţinute din contractele de furnizare a serviciilor medicale, fiind asigurată atât la nivel tehnologic, cât şi managerial: dispune de aparataj şi utilaj modern destinat investigaţiilor clinice şi paraclinice şi prestează servicii de bună calitate, asistenţă medicală complexă, realizată de colectivul de specialişti de înaltă competenţă profesională care activează în instituţie.

În cei 25 de ani de activitate a Spitalului Serviciului medical al MAI, profesionalismul colectivului şi baza tehnico-materială a plasat instituţia pe un loc deosebit printre instituţiile medico-sanitare ale MAI şi ale Ministerului Sănătăţii.

Colectivul Spitalului este capabil de a acorda asistenţă medicală specializată calificată şi depune toate eforturile pentru ocrotirea sănătăţii pacienţilor, aducându-şi contribuţia la perfecţionarea continuă a acestui proces. La moment instituţia este condusă de şeful Serviciului medical, şef Spital, dl Anatolie Bulgac, doctor în medicină şi şeful-adjunct al Spitalului dl Oleg Nani.

Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 25b
Telefoane de contact:
şef Spitalul – 022-25-41-01;
şef-adjunct Spital – 022-25-40-70;
e-mail:oleg.nani@mai.gov.md;
cancelaria – 022-25-41-04;
secţia internare – 022-25-41-28.

Transparenţa decizională

Suport Bugetar

Legislaţia Republicii Moldova

Indrumar

Privind accesarea on-line a Legislaţiei
Uniunii Europene

Implementarea Convenţiei ONU

pentru combaterea torturii